DYNAMICZNE SEPARATORY POWIETRZA


Zdjęcie przedstawia dynamiczne separatory powietrza


Dynamiczne separatory powietrza LTR

Separator powietrza PRESEP LTR zaprojektowany przez PSP Engineering jest dynamicznym separatorem powietrznym stosowanym w obiegu mielenia w połączeniu z młynami kulowymi.Konstrukcja separatora LTR

Separator LTR znajduje zastosowanie w obiegu instalacji mielenia, w której materiał jest odprowadzany w młynie poprzez przepływ powietrza. Separator składa się z : zewnętrznej komory stożkowej, komory wewnątrznej stożkowej, górnej część podłączonej do rurociągu tłocznego, płatów dystrybucji, wirnika wraz z posadownieniem i napędem. Sposób podawania materiału jest czynnikiem determinującym konstrukcję separatora LTR.
Separator do młyna
W dynamicznym separatorze powietrsznym LTR M część oddzielonego materiału może być skierowane do górnych otworów dystrybucji. Materiał przechodzi przez przestrzeń pomiędzy stożkową komorą, gdzie dochodzi do separacji cząstek materiału - najwieksze frakcje w wyniku zmniejszenia prędkości gazu zostają odseparowane. Cząstki te są ponownie przetransportowane do młyna z komory wewnętrznej.


Separatory dynamiczne powietrza VTPSaparator dynamiczny stosowany jest przy młynach przemysłowych


Zastosowanie separatora

Powietrzne separatory PRESEP VTP są dynamicznymi separatorami powietrza, stosowanymi w zakładach zajmujących się mieleniem surowców mineralnych w przemysłowych młynach kulowych jako element składowy linii mielenia lub niezależny obwodów separacji.

Separator do młyna
Separator functions


Materiał który ma być odseparowany dostarczany jest przez jeden, dwa lub cztery wloty na płytę dystrybucji umieszczoną nad wirnikiem separatora.Płyta dystrybucji rozprowadza materiał wzdłuż obwodu wirnika w sposób jednolity, a pojedyncze cząstki są przyspieszane w kierunku promieniowym i stycznych, na ścianie dochodzi do ich rozproszenia. Pod wpływem uderzenia cząstki separują się a następnie w przestrzeni płyty dochodzi do ich oddzielania. Taka konstrukcja wlotu gwarantuje jednolite rozdzielenie cząstek ładunku w strefie separacji i zwiększa skuteczność separatora.

Na zdjęciu przedstawiono budowę separatora powietrza


Kontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny