KRUSZARKI MŁOTKOWE - KRUSZARKA MŁOTKOWA OKD

Kruszarki udarowe młotkowe OKD
Kruszarki udarowe młotkowe OKD są maszynami o nowoczesnej konstrukcji, które łączą w sobie zalety kruszarek udarowych i młotkowych. Kruszarki OKD są przeważnie przeznaczone do jednostopniowego kruszenia wydobywanego wapienia, dolomitu, kamienia gipsowego, margla wapiennego i innych materiałów o średniej twardości oraz materiałów zawierających lepkie iły i gliny. zazwyczaj w technologii produkcji cementu kruszarki OKD są stosowane tam, gdzie używane są młyny kulowe.


Kruszarki młotkowe OKD - do wapienia, dolomitu, kamienia gipsowego

Przedstawiono na zdjęciu kruszarkę młotkową OKD - zastosowanie maszyny podczas kruszenia węgla lub wapna

Kruszarki młotkowe rewersyjne

Tabela z parametrami technicznymi kruszarek młotkowych

Na zdjęciu pokazany transport kruszarki do koksu i węgla

Kruszarka młotkowa dostarczona do zakładu Koksownia Radlin

    Wirnik kruszarek OKD młotki, które pokrywają całą szerokość roboczą kruszarki. Takie wykonanie, wraz z konstrukcją komory kruszenia, zapewnia wysokie rozdrobnienie i możliwość przerobu materiałów, których w przeszłości nie można było przerabiać. Ruszt jest drugą częścią roboczą komory kruszenia i ogranicza zastosowanie kruszarki ze względu na lepkość materiału. Wirnik jest skonstruowany tak, aby pręty rusztu pełniły rolę bezpiecznika w razie dostania niemożliwego do skruszenia przedmiotu do komory kruszenia.
Kruszarki młotkowe - kruszarka młotkowa

Zobacz katalog kruszarki młotkowe

Na obrazku przedstawiono kruszarkę do koksu

    PSP Engineering dostarcza kruszarki młotkowe do dokładnego i średniego kruszenia miękkich średnio twardych nie lepkich materiałów, np. wapienia, kamienia gipsowego, łupku, wapna palonego, węgla kamiennego i innych materiałów o podobnych właściwościach. Kruszarki młotkowe różnej wydajności można stosować w cementowniach, gdzie w młynie są zainstalowane młyny kulowe, na liniach odsiarczania i liniach do produkcji mieszanek tynkowych. Kruszarki do drobnego i średniego kruszenia są skonstruowane do rewersyjnej pracy wirnika i młotków. Rozwiązanie konstrukcyjne komory wejściowej, wirnika z pokrywającymi się młotkami i gładka powierzchnia wirnika korzystnie wpływa na wydajność kruszarki. Konstrukcja skrzyni kruszarki (jej odchylanej części) umożliwia łatwy i szybki dostęp do ważnych części kruszarki podczas eksploatacji. Płyty udarowe można ustawić do zamkniętej lub otwartej trasy kruszenia. Maszyna może być dostarczona z ramą nośną wspólną dla kruszarki i napędu, dzięki czemu skraca się czas instalacji kruszarki.

Młotkowa kruszarka - zdjęcie z katalogu

Zobacz katalog kruszarki z wybranego działu


Kruszarki młotkowe z walcami KDV

    Kruszarki młotkowe KDV służą do kruszenia lepkich materiałów z wysoką zawartością iłu. Kruszarki KDV są przeznaczone do kruszenia węgla kamiennego i brunatnego o wilgotności do 50 % i składników ilastych o wilgotności do 25 %, surowego kaolinu o wilgotności 25 %, ilastego kamienia gipsowego o wilgotności do 18 % oraz boksytu, surowców do produkcji cegieł i ceramiki białej. Kruszarki KDV istnieją w kompletnym typoszeregu. Mogą być układane na konstrukcji stalowej i ruchomej. Mogą też być ułożone wspólnie z napędem na wspólnej ramie na silentblokach. Kruszarki typu 1130, 1131, 1135, 1137 są skonstruowane jako rewersyjne z napędem bezpośrednim lub przez sprzęgło. Typy 1132, 1133, 1134 są rewersyjne z napędem pasowym. Najczęściej kruszarki są stosowane do przygotowania surowca w cementowniach.

 Kruszarka młotkowa do węgla - parametry techniczne

Zdjęcie kruszarki do koksu

Kruszarki młotkowe do węgla KMR

Kontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny