PRZESIEWACZE MATERIAŁÓW SYPKICH: ŻWIRU KRUSZYWA WĘGLA PIASKU

Przesiewacze         Oprócz bogatego asortymentu kruszarek firma PSP Engineering S.A. jest producentem różnego typu przesiewaczy (przesiewacze wielopokładowe, przesiewacze wibracyjne, przesiewacze: żwiru kruszywa, węgla oraz innych surowców sypkich), które są nieodłącznym i ważnym elementem wszystkich linii do obróbki surowców mineralnych.

        

Na zdjęciu przeciewacz wibracyjny wielopokładowy przeznaczony do przesiewania żwiru

Fot. Przesiewacz wibracyjny do żwiru

Celem zastosowania przesiewaczy jest rozdzielenie mieszanki tłucznia (rozdrabnianego lub wydobywanego) na frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie i właściwie są produktem końcowym każdego zakładu zajmującego się obróbką surowców. W zakładzie zajmującym się obróbką tłucznia sortowanie ma w zasadzie trzy różnorodne funkcje, którym powinno odpowiadać wykonanie kruszarek. Jest to pierwotne sortowanie, pozbawiające materiał gliny, wtórne operacyjne oraz końcowe.

Przesiewacze do kruszyw i żwiruPrzesiewacz wstępny sitowy
Przesiewacze przed kruszarkami wstępnymi

         W ramach procesu sortowania z jednoczesnym usuwaniem gliny przed pierwszym stopniem kruszenia oddzielane są od skały ( z której produkowany będzie tłuczeń )gliniaste i ilaste zanieczyszczenia. Urządzenie powinno być odporne na zalepianie i zatykanie otworu wejściowego oraz przed skutkami dynamicznymi wywoływanymi przez wielkie bryły podawanych kamieni. O efektywności pracy kruszarki wstępnej decyduje zarówno usunięcie gliny jak również jednoczesne oddzielenie drobnych frakcji przed wejściem.

        Do wstępnego usuwania gliny i sortowania wydobywanego materiału służą przesiewacze wibracyjne typu OHT, w których górny poziom został rozwiązany jako odciążający i wykonany ze wzmocnionej, dziurkowanej blachy lub też jako ruszt z dwoma kaskadami.

Przesiewacz OHT tabela

Przesiewacz wielopokładowy - wtórny

        Podczas wtórnego sortowania dochodzi do rozdzielania wstępnie pokruszonego tłucznia na frakcje tak, aby ostateczna ziarnistość była zgodna z następnymi operacjami technologicznymi lub wymogami następnej maszyny. Do tego celu służą przesiewacze typu HT i KDT umiejscowione zazwyczaj za kruszarkami wstępnymi. Wielkość otworu w powierzchniach przesiewających wynosi od 2 mm do 200 mm. Posiadają one od 2- 4 pokładów przesiewania.


Przesiewacz wibracyjny podczas pracy

Przesiewacze końcowe

Przesiewacz - pszesiewarka do złota Przesiewacze do kruszywa KTD Przesiewacz KDT - wielopokładowy przesiewacz sitowy do kruszywa

Przesiewacze do żwiru

        Przesiewacze wibracyjne KDT posiadają jedną wzbudnicę umieszczoną w środku ciężkości przesiewacza i wykonują okrągły ruch wibracyjny. Zastosowanie znajdują przede wszystkim w sortownaiu materiałów o gorszej jakości kształtu ziarna, ponieważ są wystarczająco odporne na zaklinowywanie w otworach sit.

        W celu minimalizacji kosztów inwestycyjnych również tego typu przesiewacze montowane są na prostych i łatwo przemieszczalnych konstrukcjach wyposażonych w pomosty dla obsługi.

Zdjęcie przesiewacza kruszywa Przesiewacz wielopokładowy Przesiewacz oczkowy

        Podczas procesu przesiewania końcowego gotowy tłuczeń rozdzielany jest na drobne frakcje zgodnie z wymaganym asortymentem produkcji. Wymagana jest stała ostrość przesiania, którą warunkują nieustannie czyste, niezalepione i niezatkane otwory w sicie, a powierzchnia sit zabezpiecza dużą energię dynamiczną.
        Przesiewanie końcowe oznacza przede wszystkim sortowanie w granicach od 2 mm do 150 mm na przesiewaczach wibracyjnych w wykonaniu od 2 do 4 pokładów.

         Przesiewacze EDT-N lub EDT-2N z jedną lub dwiema wzbudnicami umieszczonymi nad górnym poziomem przesiewania , nad środkiem ciężkości z wyprostowanym lub nie drganiem o ruchom w kształcie elipsy. Ich zaletą jest duża odporność na zaklinowanie, a dzięki maksymalnemu stopniowi unifikacji części także łatwe dostosowanie do konkretnych wymogów technologicznych. Mogą być zainstalowane jako podparte lub zawieszone, z nachyleniem powierzchni przesiewającej lub w systemie poziomym.

Przesiewacze wielopokładowe Przesiewacze do piasku i żwiru

Zobacz katalog przesiewacze


Przesiewacze wielopokładowe do kruszywa sitowe RT

        Przesiewacz wielopokładowe typ RT z prostoliniowym ruchem wibracyjnym to urządzenie dwupoziomowe z gumowymi sprężynami, pracujące na zasadzie rezonansu i stosowane są do finałowego sortownania na 3-5 frakcji.

        Zaletą jest zwłaszcza poziome umiesczenie obniżające wysokość zabudowy i duża powierzchnia przesiewania o długości do 8700 mm oraz minimalne skutki dynamiczne przenoszone na fundament poprzez wyważone systemy dwóch materiałów wibrujących Przesiewacze do żwiru i kruszywa naprzeciw siebie.

Oferta obejmuje:

  • Przesiewacze do piasku
  • Przesiewacze żwiru i pospóły
  • Przesiewacze kruszywa
  • Przesiewacze do węgla
  • Przesiewacze na sucho i na mokro
  • Przesiewacze wibracyjne sitowe
  • Przesiewacze jedno i wielopokładowe

  • Przesiewacz wibracyjny

Zobacz katalog przesiewacze

Kontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny