KRUSZARKI STOŻKOWE KDC

       Do drugiego i trzeciego stopnia kruszenia materiału w programie produkcji znajdują się przede wszystkim hydrauliczne kruszarki stożkowe. W kruszarkach stożkowych materiał jest kruszony przez ciśnienie istniejące między stałą obudową a mimośrodowo poruszającym się stożkiem, z głównym wałem podpartym na górze a w dolnej części niesionym przez jeden wał hydrauliczny.

Kruszarka stożkowa podczas kruszenia materiału na żwirowni Zdjęcie przedstawia kruszarkę stożkową osadzoną na konstrukcji stalowej Kruszarki stożkowe KDC są kolejną generacją kruszarek DKT


         Wszelką regulację kruszarki stożkowej oraz ochronę przeciw przeciążeniu zapewnia system hydrauliczny. Nastawienie szczeliny wylotowej i jej ustalanie w pozycji roboczej zapewnia cylinder hydrauliczny w dolnej części kruszarki, który podnosi i opuszcza wałek ze stożkiem kruszącym. Cylinder razem z hydro-pneumatycznym akumulatorem służy jednocześnie jako zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Kruszarka stożka podczas pracy na żwirowni. Kruszarki stożkowe nadają się do produkcji grysów z żwiru

Skład granulometryczny w kruszarce stożowej
   Nowej generacji hydrauliczne kruszarki stożkowe KDC charakteryzują się wysoką jakością produktu wyjściowego przy niskich kosztach eksploatacji. Są one przeznaczone do kruszenia materiałów w ramach drugiego lub trzeciego stopnia kruszenia twardych, ścieralnych, nie klejących się materiałów o wytrzymałości na ściskanie do 400 Mpa takich jak: kwarc, granit, bazalt, żwir, dolomit itp. Kruszarki KDC zazwyczaj dostarczane są ze wspólną ramą i napędem ułożonym na gumowych sprężynach, które redukują dynamiczne obciążenie konstrukcji nośnej pod kruszarką.

Budowa kruszarki stożkowej KDC do żwiru - nowa generacja kruszarek DKT 900

Na zdjęciu kruszarka stożkowa do kamienia

Stożek do kruszarki stożkowej

Tabela z parametrami kruszarki stożkowej - wielkość szczeliny i rodzaje kruszonych materiałów Kruszarka KDC do żwiru

Kruszarki stożkowe zabezpieczone przed dostaniem elementów stalowych. W przypadku gdy metal dostanie się do komory kruszenia maszyna zostanie zatrzymana

Kruszarka stożkowa KDC na płozach

Rozmiary - kruszarka stożkowa

  Podstawowe zalety kruszarek stożkowych KDC:

 • wysoka niezawodność eksploatacyjna
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji
 • wysoki stopień rozdrabniania
 • łatwe nastawienie szczeliny kruszącej
 • łatwe opróżnianie komory kruszącej
 • optymalna geometria przestrzeni kruszącej
 • łatwe włączenie kruszarki do automatycznej linii
 • możliwość sterowania pracą poprzez Internet
 • wysoka jakość produktu końcowego (granulometria i kubiczność)
 • elementy kruszące wykonane z materiałów o dużej zawartości manganu
 • główny wał jest masywny i wykonany z chromowanadowej stali
 • zautomatyzowana praca kruszarki

  Kruszarka stożkowa podczas pracy z materiałem granit

  Kruszarki stożkowe KDC mają nowoczesne komory kruszenia, które utrzymują zadane parametry produktu finalnego.

Zdjęcie posadowionej kruszarki przed zasypaniem materiałem

1. Komora kruszenia ma zakrzywiony kształt z pionową strefą otworu wejściowego, który jest stały przez cały czas trwania żywotności elementów kruszących. Wykonanie to zapewnia, wysoką wydajność bez zmieniających się parametrów produktu.

2. Elementy kruszące oprócz KDC 26xx i 36xx nie są podlewane kitem i można je łatwo i szybko wymienić. Brak konieczności stosowania masy do zalewania znacznie skraca czas przestoju maszyny i zmniejsza uzależnienie od warunków klimatycznych. Istnieje możliwość wymiany zużytych elementów kruszących w czasie mrozu na otwartej przestrzeni.

3. Kołnierze na płaszczach kruszących można wykorzystywać wielokrotnie.

4. Oddzielne kołnierze dodatkowo polepszają osadzenie płaszcza kruszącego na całej jego wysokości.

5. Kształt komory kruszenia przy kruszarkach KDC na 2 i 3 stopniu kruszenia przynosi wysoką jakość produktu końcowego przy niskich kosztach eksploatacji z powodu niskiego zużycia elementów kruszących.


Kruszarka stożkowa Stożek i płaszcz kruszarki stożkowej nowej generacji


Kruszarka stożkowa do żwiru

Kruszarki KDC posiadają układ sterowania COMPACT który ułatwia pracę i umożliwia maksymalne wykorzystanie wydajność kruszarki. Jest on w stanie:

Ekran do sterowania kruszarki stożkowej KDC
 • zmienić parametry on-line,
 • poprawić jakość produktu,
 • śledzić parametry robocze( ciśnienie w hydraulice , pobór mocy napędu, wielkość szczeliny wyjściowej,temperaturę oleju smarującego )

  Układ sterowania na bieżąco analizuje te wielkości i stosownie optymalizuje pracę kruszarki są śledzone i rejestrowane stany awaryjne


  Zdjęcie przedstawia dwie kruszarki stożkowe ustawione równolegle

  Kosz kruszarki zasypany żwirem

  Zdjęcie kruszarki stożkowej i podstawowych komponenentów tj: stożek kruszący i płaszcz kruszący


  Kruszarki stożkowe najczęściej stosowane są do kruszenia żwiru w żwirowniach.


  Kontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny