Kruszarki
  Dane kontaktowe:
  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................


  Rodzaj materiału
  .....................................................................................

  Wydajność
  ...................................................................................  Rozmiary nadawy ( na wejściu do kruszarki ) od ................ mm do ..............mm

  w tym podfrakcje ................................................................................

  Oczekiwana frakcja na wyjściu z maszyny od ................. mm do ............mm  Wypełniony formularz prosimy przesłać na numer fax. 33 844 28 91 lub na adres e-mail: hard@hard.com.plKontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny