WIBRACYJNE PODAJNIKI MATERIAŁU

Podajniki wibracyjne kruszywa umożliwiają płynne podawanie kruszywa na kruszarkę.

          Wibracyjne podawacze przesiewające VTP i podawacze VP są przeznaczone do podawania nadawy do kruszarek z możliwością częściowego przesiania materiału o drobnej frakcji w trakcie podawania. Podawacze VTP i VP można wyposażyć w przetwornik częstotliwości, pozwalający na płynną regulację wydajności.

Podawacze materiału do kruszarki

            Podawacze są przeznaczone dla jednostek mobilnych i półruchomych. Jednostki półruchome można przesuwać na miejscu pracy na płozach.
Główne zalety podajników wibaracyjnych VTP i podawaczy VP:

- wysoka niezawodność
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania
- wysoka wydajność
- prosta wymiana części
- prosta obsługa i konserwacjaPodstawowa specyfikacja wibracyjnych podawaczy przesiewających VTP i podawaczy VP:

- Skrzynia podawacza jest wykonana z wytrzymałych materiałów.
- Mocne i wytrzymałe ruszty są przeznaczone do eksploatacji w ciężkich warunkach.
- Sprężyste wsporniki pozwalają na zmianę pochylenia podawacza.
- Podawacze są napędzane przez dwa synchroniczne silniki wibracyjne, znajdujące się pod spodem podawacza lub z boku skrzyni podawacza.
- Podawacz wibracyjny VP bez funkcji przesiewania powstaje poprzez modyfikację podawacza VTP poprzez zastąpienie pokładu rusztowego pełnym dnem.
- Przy transporcie drogowym półruchomej jednostki z podawaczem wibracyjnym VTP demontuje się ramę nośną. Oddzielnie transportuje się górną część z zasypem oraz dolną część ramy z zsypami i podestami z barierką.


Półruchoma jednostka z przesiewaczem wibracyjnym VTP:

podawacze do żwirowniWibracyjne podawacze rusztowe PVR

Wibracyjne podawacze rusztowe są przeznaczone do stałego podawania materiałów kawałkowych, ziarnistych i sypkich z zasypu do maszyny roboczej lub do kolejnego urządzenia transportowego lub kruszącego. Podawacz można stosować do przeróbki kruszywa.

Podawacz rusztowy kruszywaGłówne zalety wibracyjnych podawaczy rusztowych:

- wysoka niezawodność
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania
- wysoka wydajność
- prosta wymiana części
- prosta obsługa i konserwacjaPodstawowa specyfikacja wibracyjnych podawaczy rusztowych


- Pokład rusztowy podawacza pozwala na częściowe odsianie zbyt drobnego ziarna.
- Wydajność reguluje się poprzez zmianę obrotów silnika elektrycznego za pomocą przetwornika częstotliwości.
- Prosta wymiana prętów rusztowych pozwalająca na zmianę szerokości szczeliny.


Podajniki rusztowe materiału umożliwiają płynne podawania kruszywa

Podawacze rynnowe ZP

Podawacze rynnowe przeznaczone są do podawania materiałów kawałkowych i ziarnistych. Stosuje się je w zakładach przerobu surowca do podawania z zasypów wstępnych do przesiewaczy wstępnych lub kruszarek. Tworzą dno zasypów wstępnych.

Podajniki rynnowe umożliwiaj płynne podawanie kruszywa lub innego sypkiego materiałuGłówne zalety podawaczy rynnowych:

- wysoka niezawodność
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania
- wysoka wydajność
- prosta wymiana części
- prosta obsługa i konserwacja


Podstawowa specyfikacja podawaczy rynnowych


- Ilość nadawy można regulować skokowo poprzez zmianę wzniosu lub płynnie za pomocą przetwornika częstotliwości.
- Podawacze rynnowe są przeznaczone do ciężkich warunków pracy i mogą pracować przez cały rok w wilgotnym i zapylonym środowisku.
- Dno rynny jest wyłożone wymiennym pancerzem z materiału bardzo odpornego na ścieranie.
- Podawacze mogą być wykonane w skróconej wersji z napędem z klasyczną przekładnią i mechanizmem korbowym (wersja A) lub z napędem hydraulicznym umieszczonym pod rynną (wersja B).

Podawacze rynnowe do podawania z dna kruszywaPodajniki członowe CPLP, CPLD, CPLDT

podajniki członowe do kruszywa o wysokiej temperaturze

Podawacze członowe są przeznaczone do równomiernego podawania lub dozowania materiałów kawałkowych lub ziarnistych o temperaturze do 200°C. Podawacze CPLP są przeznaczone do materiałów o mniejszym uziarnieniu już rozkruszonych.

Podawacze CPLD i CPLDT wykorzystuje się głównie do podawania materiałów o grubym uziarnieniu i w kawałkach na liniach technologicznych zakładów przeróbki surowców i kruszarni wstępnych.


Główne zalety podawaczy członowych:
- wysoka niezawodność
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania
- wysoka wydajność
- prosta wymiana części
- prosta obsługa i konserwacja

Podajniki członowe do równomiernego podawania materiałów sypkich o wysokiej temperaturzeKontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny