Mobilne kruszarki do kamienia

KRUSZARKI MOBILNE I KONTENEROWE DCJ

       Oferta obejmuje szeroki wachlarz kruszarek mobilnych na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, wyposażonych w zależności od potrzeb w kruszarki stożkowe, szczękowe lub udarowe oraz częściowo ruchome urządzenia w sytemie kontenerowym lub umieszczonych na ruchomej konstrukcji nośnej.

Na zdjęciu przestawiono kruszarkę mobilną podczas kruszenia materiałów z wyburzeń takich jak cegła, gruz i beton.


     Jako przykład kruszarki mobilnej na ruchomym urządzeniu można przytoczyć;

       Urządzenie z kruszarką szczękową z jedną podporą DCJ 900 x 600 na podwoziu gąsienicowym , wyposażone w lej wsypowy z hydraulicznie opuszczanymi ścianami bocznymi, wstrząsowy podajnik sortujący z regulowaną mocą oraz w parę przenośników taśmowych. Podwozie gąsienicowe napędzane jest parą rotacyjnych silników hydraulicznych i sterowany za pomocą zdalnego sterownika, którym można sterować także podajnik wstrząsowy. Na życzenie urządzenie może być wyposażone w urządzenie do gięcia armatur, magnetyczny separator przedmiotów żelaznych, spryskiwacza przeciwpyłowy i młot wyburzeniowy do rozbijania nadmiernych kawałków w otworze wlotowym kruszarki. Urządzenie napędzane jest przez silnik wysokoprężny z alternatorem.

Urządzenie na podwoziu gąsienicowym mogą same przemieszczać się po placu budowy. Kruszarka mobilna Kruszarki mobilne


Zdjęcie - Kruszarka mobilna podczas pracy przy kruszeniu gruzu


       Urządzenie na podwoziu kołowym z kruszarką z dwiema podporami DCD 1000 x 700R, które zostało rozwiązane jako naczepa ciągnika samochodowego. Również posiada lej wsypowy z hydraulicznie opuszczanymi ścianami bocznymi, podajnik sortujący z możliwością regulacji, przenośnik taśmowy, magnetyczny separator, a pod kruszarką znajduje się urządzenie do gięcia armatur. Kruszarka napędzana jest przez silnik wysokoprężny, źródłem napięcia dla pozostałych urządzeń jest alternator. Urządzenia te mają szerokie zastosowanie do recyklingu materiałów budowlanych.


Kruszarka kontenerowa do gruzu i betonu

Kruszarka transportowana na samochodzie ciężarowym


     Jako przykład częściowo ruchomych urządzeń kruszących można przytoczyć;

kontenerowe urządzenie kruszące z kruszarką DCJ 700 x 500 z lejem wsypowym, podajnikiem i parą przenośników taśmowych. Kruszarka oraz pozostałe urządzenia napędzane są silnikami elektrycznymi.

- częściowo ruchome urządzenie kruszące z kruszarką typu DCD 1100 x 800R jest przykładem umieszczenia nawet dużej kruszarki z wyposażeniem na ruchomej konstrukcji nośnej.


Kontakt: Kruszarki - Przesiewacze - Młyny