Wybrane maszyny: Pogłębiarka czerpakowa | Pogłębiarka chwytakowa | Pogłębiarka ssąca

Refulery

Nowoczesne technologie do wydobycia i przetwarzania kruszyw

Prezentacja

Pogłębiarki czerpakowe do wydobywania naturalnych piasków żwirowych z wody. Wydobyty materiał po wysypaniu z czerpaków przez zsypy, jest transportowany krótkim przenośnikiem taśmowym na barkę lub na taśmociąg ułożony na pływakowej trasie do transportu na brzeg.

Wybrana maszyna »

Maszyny do wydobycia piasku i żwiru

Pogłębiarki, odwadniacze, przesiewacze na mokro


POGŁĘBIARKA SSĄCA


ssaca pogłębiarka


Przeznaczenie i opis urządzenia: Pogłębiarki ssące są przeznaczone do wydobywania piasków żwirowych mniejszych frakcji do maks. głębokości 20 m. Oprócz wydobycia piasku nadają się też do czyszczenia zamulonych cieków i zbiorników oraz do wydobycia osadów z płukania rud i węgla. Wraz z dostawą pogłębiarki oferujemy też taśmociągi na pływakach.Przeznaczenie:

Pogłębiarka ssąca jest przeznaczona do wydobywania ziemi, zwłaszcza piasków żwirowych z wody oraz do ich następnego transportu w zawodnionym stanie do barek samowyładowczych lub za pomocą pływającego rurociągu na brzeg.

Refulery, refuler, pogłębiarki, pogłębiarka, pogłębiarka czerpakowa, pogłębiarka chwytakowa, odwadniacze, przesiewacze na mokro

Opis urządzenia:

Kadłub pogłębiarki tworzą pływaki pogłębiarki i pływaki wzdłuż rury ssącej. Urządzenie wydobywcze składa się z rury ssącej, pompy wydobywczej, jej napędu za pomocą pasów klinowych i sitnika elektrycznego, rury tłocznej z ujściem do przystawionej barki samowyładowczej lub nawiązującego rurociągu prowadzącego na brzeg. Do podnoszenia i opuszczania rury ssącej służy nawijak strzały umieszczony w osi wzdłużnej jednostki pływającej i przednia wieża portalowa z wielokrążkiem linowym, która jest umieszczona na przedniej części pływaków wzdłuż rury ssącej.Urządzenia dodatkowe pogłębiarki tworzą wiertła pozycyjne do kotwiczenia, wiertła do manipulacji z przystawionymi barkami samowyładowczymi, pompa nawadniająca itp. Załoga pogłębiarki obsługuje wydobycie z pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie.

Refulery, refuler, pogłębiarki, pogłębiarka, pogłębiarka czerpakowa, pogłębiarka chwytakowa, odwadniacze, przesiewacze na mokro