Wybrane maszyny: Pogłębiarka czerpakowa | Pogłębiarka chwytakowa | Pogłębiarka ssąca

Refulery

Nowoczesne technologie do wydobycia i przetwarzania kruszyw

Prezentacja

Pogłębiarki czerpakowe do wydobywania naturalnych piasków żwirowych z wody. Wydobyty materiał po wysypaniu z czerpaków przez zsypy, jest transportowany krótkim przenośnikiem taśmowym na barkę lub na taśmociąg ułożony na pływakowej trasie do transportu na brzeg.

Wybrana maszyna »

Maszyny do wydobycia piasku i żwiru

Pogłębiarki, odwadniacze, przesiewacze na mokro

NOŻOWA OCZYSZCZARKA


Nożowa oczyszczarka służy do intensywnego czyszczenia ziarnistych materiałów 0-32mm Czyszczenie jest prowadzone w korycie z dwoma walcami wyposażonymi w odpornymi na ścieranie łopatkami .Materiał jest doprowadzany do oczyszczarki wejściowym otworem. W dolnej części materiał poprzez łopatki jest przesuwany do wypadowego otworu. Ilość wody w oczyszczarce jest regulowana poprzez zabudowany walec na wlocie