Wybrane maszyny: Pogłębiarka czerpakowa | Pogłębiarka chwytakowa | Pogłębiarka ssąca

Refulery

Nowoczesne technologie do wydobycia i przetwarzania kruszyw

Prezentacja

Pogłębiarki czerpakowe do wydobywania naturalnych piasków żwirowych z wody. Wydobyty materiał po wysypaniu z czerpaków przez zsypy, jest transportowany krótkim przenośnikiem taśmowym na barkę lub na taśmociąg ułożony na pływakowej trasie do transportu na brzeg.

Wybrana maszyna »

Maszyny do wydobycia piasku i żwiru

Pogłębiarki, odwadniacze, przesiewacze na mokro

POGŁĘBIARKI CZERPAKOWE

Pogłębiarki
Zastosowanie i opis urządzenia:

Pływające pogłębiarki czerpakowe do wydobywania naturalnych piasków żwirowych z wody. Wydobyty materiał po wysypaniu z czerpaków przez zsypy, jest transportowany krótkim przenośnikiem taśmowym na barkę lub na taśmociąg ułożony na pływakowej trasie do transportu na brzeg. Właściwą pogłębiarkę tworzy para pływaków połączonych poprzecznie przednią wieżą i tylnym stojanem. Między pływakami umieszczony jest wysięgnik z łańcuchem czerpakowym. Jeden koniec wysięgnika jest ułożony obrotowo, drugi koniec podwieszony na linie wieży przedniej jest opuszczany pod powierzchnię wody. Na tylnym stajanie został umieszczony agregat napędowy. Kabina operatora umieszczona jest w zależności od wielkości pogłębiarki w przedniej lub tylnej części. Napęd koparki i sterowanie obsługująsilniki el. Doprowadzenie energii kablem elektrycznym.